П`ятниця, 05.06.2020, 19:52

| |
МЕНЮ САЙТУ
ПАРТНЕРИ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ПОШУК
СТАТИСТИКА


ОБ'ЄДНАННЯ
ЛЮБИТЕЛІВ ПТАХІВ ТА ДРІБНИХ ХАТНІХ ТВАРИН
ZООСВІТ
ДЕПАРТАМЕНТ КІНОЛОГІЇЗатверджено
на засіданні Правління ВГО «ЗООСВІТ»
від 10 серпня 2010 р.

                 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСКИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ZООСВІТ»

                                                                                                                                                   

м. Київ - 2010

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про об'єднання громадян" у статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.
1.2. Статутом ВГО «ZООСВІТ» передбачені внески для членів (індивідуальних та колективних) ВГО «ZООСВІТ» (пункти 11.11, 11.12  та 13.3 Статуту).
1.3. Члени ВГО «ZООСВІТ» зобов'язані сплачувати внески, затверджені Правліням ВГО «ZООСВІТ» (пункт 6.10 Статуту).
Згідно з пунктом 6.10 Статуту ВГО «ZООСВІТ» Правління затверджує розмір та порядок сплати членських, дольових, цільових внесків.

 

ІІ. Розмір внесків у ВГО «ZООСВІТ»

 

2.1. Відповідно до рішення Правління ВГО «ZООСВІТ» від 10.08.2010р. встановлені види та розмір внесків.

Внески в ВГО «ZООСВІТ»: вступні, щорічні членські, цільові, дольові та благодійні

 

2.2. Для колективного члена ВГО «ZООСВІТ» (колективу всеукраїнської громадської організації, яка зареєстрована в установленому законом порядку) розмір:
а) вступного внеску - 8 000 гривень;
б) щорічного членського внеску - 4 000 гривень; 
2.2.1. Для юридичної особи розмір:
а) вступного внеску (без права участі у племінній діяльності) - 2 400 гривень;
б) щорічного членського внеску (без права участі у племінній діяльності) - 2 400 гривень.

2.2.2. Для індивідуального члена ВГО «ZООСВІТ» розмір:
а) вступного внеску – 80 гривень;
б) щорічного членського внеску - 60 гривень.

 

2.3. Розмір цільових внесків в ВГО «ZООСВІТ»:

2.3.1. На реєстрацію колекцій тварин чи птахів, внесення їх до комп’ютерної бази та включення до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» до 01.08.2011 року внескі не передбачені.

2.3.2. На реєстрацію тварини чи птаха та включення їх до племінної книги ВГО «ZООСВІТ»  з подальшою видачею «Реєстраційного свідоцтва» -  120 гривень;

На реєстрацію тварини чи птаха та включення їх до племінної книги ВГО «ZООСВІТ»  з подальшою видачею родоводу (три коліна) – 120 гривень. 
На реєстрацію тварини чи птаха та включення її до племінної книги ВГО «
ZООСВІТ» з подальшою видачею родоводу (чотири коліна) - 200 гривень;

2.3.3. На реєстрацію тварини чи птаха та включення її до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» та термінової видачі родоводу (три коліна) (протягом 10-ти робочих днів) - 250 гривень;
На реєстрацію тварини чи птаха та включення її до племінної книги ВГО «
ZООСВІТ» та термінової видачі родоводу (чотири коліна) (протягом 10-ти робочих днів) - 300 гривень;

2.3.4. На реєстрацію тварини чи птаха та включення її до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» та видачі родоводу для іноземного власника: 
- 50 Евро по курсу НБУ на день сплати чи 50 Евро на валютний рахунок ВГО «
ZООСВІТ»;

2.3.5. На внесення даних про тварину чи птаха, народжену за межами України, до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» з присвоєнням їй номера UA - 50 гривень;

2.3.6. На внесення терміново (на протязі 10-ти робочих днів) даних про тварину чи птаха, народжену за межами України, до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» з присвоєнням їй номера UA - 100 гривень;

2.3.7. На реєстрацію нового власника тварини чи птаха (шляхом вклеювання даних про нього в родовід) в племінну книгу ВГО «ZООСВІТ» - 50 гривень;

2.3.8. На реєстрацію назви розплідника та присвоєння індивідуального номера - 150 гривень;
На видачу дубліката свідоцтва реєстрації назви розплідника - 40 гривень (для видачі дубліката необхідна заява власника);

2.3.9. На реєстрацію титулів, звань тварин, птахів чи розплідників, а також робочих сертифікатів для собак із занесенням у відповідну книгу та видачею на неї сертифікатів:
для членів ВГО «
ZООСВІТ»- 80 гривень;
для іноземного власника - 20 Евро по курсу НБУ на день сплати;
для іноземного власника - 20 Евро на валютний рахунок ВГО «
ZООСВІТ»;

2.3.10. На внесення до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» додаткової інформації про мікрочип на тварину чи птаха, якій раніше вже був виданий родовід без інформації про мікрочип - 20 гривень;

2.3.11. На забезпечення статутної діяльності осередків (відділень) ВГО «ZООСВІТ», правління осередків (відділень) встановлюють та затверджують розміри внесків на підставі кошторису витрат на утримання ВГО «ZООСВІТ» в поточному році у зазначених межах:

- на реєстрацію дитинчат від одного виводку однієї пари – 30 гривень;
- на реєстрацію, оформлення направлення на парування - 10-30 гривень;
- на оформлення марки самця – 30-50 гривень;
 
- на оформлення племінного сертифікату тварини (без урахування внеску на племінний огляд) - 30-40 гривень;
- на реєстрацію, актування приплоду, оформлення племінного пакету, видачу реєстраційного свідоцтва дитинчати, внесок із розрахунку на одного дитинча встановлюється у межах 30 - 80 гривень;

2.3.12. На розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів  в умовах неволі в України щорічно сплачуються внески у розмірі:
- для експерта всеукраїнської категорії ВГО «
ZООСВІТ» з екстер'єру та робочих якостей - 300 гривень;
- для експерта ВГО «
ZООСВІТ» з екстер'єру та робочих якостей - 200 гривень;

- для експерта-стажера ВГО «ZООСВІТ» з екстер'єру та робочих якостей – 150 гривень;

- для претендента на звання експерта-стажера ВГО «ZООСВІТ» з екстер'єру та робочих якостей – 100 гривень;

- для фахівця ВГО «ZООСВІТ» - 150 гривень;

2.3.13. На розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів  в умовах неволі в Україні при переатестації чи підвищенні кваліфікації сплачується внесок у розмірі – 100 гривень;

2.3.14. На організацію та проведення зоотехнічних заходів (виставки, чемпіонати, племінні огляди, змагання, семінари і інше) визначаються згідно з кошторисом витрат та запланованою кількістю учасників здійснюваних заходів.

2.3.15. На розгляд заяв, скарг та пропозицій адресованих відповідним комісіям ВГО «ZООСВІТ» - 800 гривень (при позитивному рішенні на адресу заявника, сума повертається);

ІІІ. Порядок сплати внесків ВГО «ZООСВІТ»

 

3.1. Заява про вступ до ВГО «ZООСВІТ» надсилається поштою, або на електронну адресу Відповідального секретаря ВГО «ZООСВІТ», або подається через відділення чи офіційних представників ВГО «ZООСВІТ» на місцях. До заяви  додається копія квитанції про сплату вступного та першого щорічного  внесків з відміткою установи банку, протягом місяця заявник отримує повідомлення про прийом у члени організації і членський квиток (при відмові у прийнятті в члени ВГО «ZООСВІТ» вступний внесок не повертается).

3.2. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до ВГО «ZООСВІТ», поданих до ВГО «ZООСВІТ» до вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членський внески за поточний рік. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до ВГО «ZООСВІТ», поданих до ВГО «ZООСВІТ» після вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські внески за поточний та наступний рік. Датою подання заяви до ВГО «ZООСВІТ» вважається дата заяви.

3.3. Щорічні членські внески сплачуються до лютого місяця року, за який мають бути сплачені членські внески.

3.4. За два місяці до закінчення членського року Правління ВГО «ZООСВІТ» розсилає членам ВГО «ZООСВІТ» повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.

3.5. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на рахунок ВГО «ZООСВІТ».

3.6. У випадку несплати індивідуальним членом щорічного внеску протягом поточного року членство в ВГО «ZООСВІТ» припиняється шляхом виключення за рішенням керівного органу (Правління) ВГО «ZООСВІТ» (пункт 6.10. Статуту ВГО «ZООСВІТ»).

3.7. У випадку порушення колективним членом статуту ВГО «ZООСВІТ», зокрема пункту 6.10. Статуту щодо зобов'язання сплачувати внески, затверджені Правлінням ВГО «ZООСВІТ», колективне членство в ВГО «ZООСВІТ» припиняється  за рішенням загальних зборів ВГО «ZООСВІТ» або, у період між загальними зборами,авлінням ВГО «ZООСВІТ»(пункти 5.7. та 6.10. статуту ВГО «ZООСВІТ»). Пр

3.8. Членство в ВГО «ZООСВІТ» може бути поновлено на умовах, передбачених пунктом 6.10. статуту ВГО «ZООСВІТ», за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення (якщо виключення з організації не було дискваліфікацією на певний строк, або без права вступу до ВГО «ZООСВІТ»).

 

ІV. Благодійні, цільові та дольові внески у ВГО «ZООСВІТ»

 

4.1.Усі члени ВГО «ZООСВІТ» мають право передавати цільові внески у ВГО «ZООСВІТ» у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі благодійні, дольові внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань ВГО «ZООСВІТ» та робити цільові внески для реалізації проектів та програм у межах статутної діяльності ВГО «ZООСВІТ».

4.2. При сплаті вступних, щорічних членських, цільових, дольових та благодійних внесків всі члени ВГО «ZООСВІТ» зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: вступний внесок, щорічний членський внесок, цільовий внесок (назва заходу, проекту, програми), дольовий, благодійний внесок.

 

V. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

5.1. Положення затверджується Правлінням ВГО «ZООСВІТ».
5.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням ВГО «ZООСВІТ».
5.3. Це Положення оприлюднюється шляхом його розміщення на сайті ВГО «ZООСВІТ».
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ВГО «ZООСВІТ» та оприлюднюються на сайті ВГО «ZООСВІТ».
Хостинг від uCozCopyright Zoosvit-dog © 2020Design by Chornyylis