Вівторок, 11.05.2021, 18:55

| |
МЕНЮ САЙТУ
ПАРТНЕРИ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ПОШУК
СТАТИСТИКА


ОБ'ЄДНАННЯ
ЛЮБИТЕЛІВ ПТАХІВ ТА ДРІБНИХ ХАТНІХ ТВАРИН
ZООСВІТ
ДЕПАРТАМЕНТ КІНОЛОГІЇ
«Затверджено»
на засіданні Правління ВГО «ЗООСВІТ»
від 05 червня 2010 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КІНОЛОГІЇ

ВГО «ЗООСВІТ»

 

 

1.Загальні положення

1.1. Департамент кінології об’єднання «ЗООСВІТ» (надалі Департамент) є структурним підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання любителів птахів та дрібних хатніх тварин «ЗООСВІТ», що створений  у відповідності до законодавства України та Статуту ВГО "ЗООСВІТ».

1.2. Департамент здійснює свою діяльність на основі принципів добровільності, самоврядування, рівності членів, гласності і законності.

1.3. Діяльність Департаменту поширюється на всю територію України.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і чинним законодавством України, цим Положенням та Статутом ВГО «ЗООСВІТ».

1.5. Департамент виконує координуючі функції в системі ВГО «ЗOOСВІТ» відносно собаківництва  і власників собак.

1.6. Департамент має свої бланки, емблему і інші засоби ідентифікації, затверджені Радою Департаменту та Правлінням ВГО «ЗOOСВІТ».

1.7. Місце знаходження керівних органів Департаменту - м. Київ .

 

 

2. Мета та завдання.

2.1 Метою діяльності Департаменту є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід міжнародних кінологічних організацій та вітчизняного собаківництва.

2.2. Основними завданнями Департаменту є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції у собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку даних чистопородних собак України;
- розробка стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами  ВГО «ZOOСВІТ» та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

 

3. Напрями і форми діяльності.

3.1 Для досягнення мети та статутних завдань Департамент, у порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:
- здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, веде племінну книгу чистопородних собак ВГО «ЗООСВІТ»;
- видає родоводи ВГО «ЗООСВІТ»  із застосуванням абревіатури та логотипу ВГО «ЗООСВІТ» на чистопорідних собак, власниками яких є індивідуальні члени ВГО «ЗООСВІТ» ;
- реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, родоводи на чистопородних собак, власниками яких є індивідуальні члени;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в Україні та за кордоном;
- організує та проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати порід, племінні огляди, випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак, та відповідності їх міжнародним стандартам та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у виданнях ВГО «ЗООСВІТ», а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари для членів ВГО «ЗООСВІТ»;
- здійснює для членів ВГО «ЗООСВІТ» навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх в ВГО «ЗООСВІТ»;
- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами ВГО «ЗООСВІТ»;
- бере участь у благодійній діяльності;
- проводить інші заходи, які сприяють досягненню мети та завдань Департаменту кінології ВГО «ЗООСВІТ», що не суперечать Закону України "Про об'єднання громадян" та не передбачають отримання прибутку.

 

4. Управління.

4.1. Керівництво Департаментом здійснює Рада Департаменту, до якої входять Керівник Департаменту та Керівники відповідних підрозділів Департаменту. Відповідальний секретар обирається  з членів Ради та веде діловодство.

4.2. Керівник департаменту:

- призначається та звільняється з займаної посади Головою Правління ВГО «ЗООСВІТ»;

- здійснює загальне керівництво та контроль над виконанням статутних завдань Департаменту;
- за дорученням Правління ВГО «ЗООСВІТ» представляє інтереси Департаменту в кінологічних організаціях України та відповідних міжнародних організаціях;
- звітує перед Правлінням  ВГО «ЗООСВІТ» про виконану роботу.

4.3. Керівники підрозділів:

- призначаються та звільняються з займаної посади Головою Правління ВГО «ЗООСВІТ» за погодженням з керівником Департаменту;

- здійснюють керівництво та контроль над виконанням статутних завдань у відповідних підрозділах Департаменту:

  підрозділ дресирування та спорту з собаками;

  підрозділ мисливських собак ;
  підрозділ робочих собак ;

  підрозділ собак-помічників та компаньйонів.
- виносять на Раду Департаменту питання з роботи підрозділів.

4.4. У разі потреби в структурі Департаменту можуть створюватися секції та профільні комісії. Порядок створення і роботи секцій і профільних комісій визначається окремими Положеннями, які затверджується Правлінням ВГО «ЗООСВІТ».

 

 

5. Внесення змін та доповнень до Положення

5.1.Всі зміни та доповнення в Положення розглядаються і приймаються Радою Департаменту та виносяться на затвердження Правління ВГО «ЗООСВІТ».


6. Припинення діяльності

6.1. Діяльність Департаменту може бути припинена шляхом його реорганізації і ліквідації за рішенням Правління ВГО «ЗООСВІТ» .


Хостинг від uCozCopyright Zoosvit-dog © 2021Design by Chornyylis